Oxygen Cannula

ஆக்ஸிஜன் கன்னூலா

  • CE ISO Disposable Medical Nasal Oxygen Cannula Tube /Catheter

    CE ஐஎஸ்ஓ செலவழிப்பு மருத்துவ நாசி ஆக்ஸிஜன் கானுலா குழாய் / வடிகுழாய்

    நாசி ஆக்ஸிஜன் கானுலா என்பது இரட்டை சேனல்களைக் கொண்ட ஒரு ஆக்ஸிஜன் சாதனமாகும், இது கூடுதல் ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படும் ஒரு நோயாளி அல்லது நபருக்கு துணை ஆக்ஸிஜனை வழங்க பயன்படுகிறது.

    நாசி ஆக்ஸிஜன் கன்னூலா பி.வி.சி யிலிருந்து மருத்துவ தரத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது, இது இணைப்பான், அஞ்சல் இணைக்கப்பட்ட குழாய், மூன்று சேனல் கனெக்டர், கிளிப், கிளை இணைக்கப்பட்ட குழாய், நாசி உறிஞ்சி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.