DVT Pneumatic Therapy Sleeve

டி.வி.டி நியூமேடிக் தெரபி ஸ்லீவ்

 • Physical Therapy Lymph Edema Compression Massager Dvt Sleeves

  உடல் சிகிச்சை நிணநீர் எடிமா சுருக்க மசாஜர் டிவிடி ஸ்லீவ்ஸ்

  காற்று அழுத்தம் குறுகிய பேன்ட் மசாஜ் லிம்ப் சுருக்க சிகிச்சை
  உடல்நலம் காற்று அமுக்கி உடல் சிகிச்சை கால் மசாஜ் இயந்திர மீட்பு பூட்ஸ்
  விளையாட்டு மீட்பு உபகரணங்கள் காற்று சுருக்க கால் மசாஜ் சாதனம்
  காற்று சுருக்க கால் மசாஜர் நிணநீர் வடிகால் இயந்திரம்
  சுழற்சி ஏர் லெக் மசாஜர் தடகள மீட்பு அமைப்பு